direct naar inhoud van 4.4 Watertoets
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

4.4 Watertoets

In het plangebied varieert de grondwaterstand van 10 m onder het maaiveld in het westen tot 30 m onder maaiveld in het oosten. De bodem bestaat overwegend uit zand. Oppervlaktewater is in het plangebied niet aanwezig.

Dit alles heeft er toe geleid dat er begin jaren 1980 alleen een vuilwaterriool is aangelegd. Het regenwater van wegen en andere verharding wordt in de bodem geïnfiltreerd. Van de wegen wordt het regenwater door middel van zinkputten geïnfiltreerd en de woningen lozen het regenwater in het algemeen op het maaiveld in de eigen tuin en/of in een eigen zinkput.

De meeste campings lozen hun afvalwater door middel van een eigen pompinstallatie op het gemeentelijke vuilwaterriool. Ook op de campings is en moet er ten behoeve van de uitbreidingen dus alleen een vuilwaterriool aangelegd worden en het regenwater moet in de bodem geïnfiltreerd worden.

De uitbreiding van het aantal recreanten bedraagt per saldo ongeveer 700 personen. Het extra afvalwater van deze personen zal naar verwachting zonder problemen door het rioolgemaal verwerkt kunnen worden.