direct naar inhoud van 4.1 Bodem
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

4.1 Bodem

Indien uit historisch onderzoek blijkt dat sprake is van een onverdachte locatie kan verkennend veldonderzoek achterwege blijven. Ingeval de bestemming echter gericht is op het realiseren van bouwwerken bestemd voor verblijf van mensen, is het raadzaam alvast een volledig NVN-bodemonderzoek uit te voeren omdat dit onderzoek dan ook vereist zal zijn bij het afgeven van de benodigde bouwvergunning.

Blijkens het gemeentelijk bodeminformatiesysteem bestaan er geen vermoedens over bodemverontreiniging op de beoogde uitbreidingslokaties. Het is aan de bedrijven om het benodigde onderzoek tijdig te laten uitvoeren ten behoeve van een bouwvergunning.