direct naar inhoud van 3.4 De Hertenhorst
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

3.4 De Hertenhorst

Het recreatiebedrijf De Hertenhorst is gelegen aan de Kaapbergweg 45 te Beekbergen. In het geldende bestemmingsplan is aan De Hertenhorst een uitbreiding van 1.4035 ha in het noorden toegestaan middels een wijzigingsbevoegdheid. Onderstaande motivering is hierbij opgenomen:

Van alle geuite wensen met een omvang van ca 26 ha is na zorgvuldige afweging dus 9 ha in het voorliggende plan gehonoreerd. Het betreft de volgende bedrijven: Hertenhorst (ca 2 ha) [...]. In enkele gevallen wordt de uitbreiding nadrukkelijk voor toeristisch kamperen bestemd om de aanwezige natuur optimaal te beschermen.

De opgenomen uitbreidingsmogelijkheden worden via een wijzigingsbevoegdheid onder stringente voorwaarden mogelijk gemaakt om recht te doen aan de belangen van natuur en landschap in dit waardevolle natuurgebied.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het bedrijf die reeds is vastgelegd middels een wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan. Het betreft een uitbreiding ten noorden van het bestaande terrein met 1,4035 ha (op onderstaande locatie aangegeven met een dikke rode lijn). Deze uitbreiding zal worden gebruikt voor toeristisch kamperen inclusief stacaravans.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0008.png"