direct naar inhoud van 3.1 De Pampel
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

3.1 De Pampel

Het recreatiebedrijf De Pampel is gelegen aan de Woeste Hoefweg 35 te Hoenderloo. In het geldende bestemmingsplan is aan De Pampel een uitbreiding van 3,2 ha in het oosten toegestaan. Onderstaande motivering is hierbij opgenomen:

De hoge kwaliteit van dit bedrijf rechtvaardigt een uitbreiding, waarmee de continuïteit voldoende wordt gewaarborgd. De bedrijfseconomische noodzaak hiertoe is evident aanwezig. Gezien het feit dat het bedrijf zich met succes richt op de toeristische markt en zich garant stelt de beoogde uitbreiding uitsluitend voor piekbehoeften in het hoogseizoen te benutten, kan een toevoeging van 3,2 ha van het reeds lang in bezit zijnde gebied worden gehonoreerd.

Hoewel de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van dit bos bescheiden is, zal een substantieel deel bewaard moeten blijven. Hiermee wordt voorkomen dat de Pampel en bungalowpark Hoenderloo aanééngroeien en het waarborgt tevens een doorgaande zone voor das en ander wild. Hierbij wordt beoogd een strook van 80 tot 100 meter breed (met een oppervlakte van 3,8 ha) vrij te houden.

De reeds jaren geleden aangebrachte randbeplanting gedaan in het kader van landschappelijke inpassing, onttrekt het uit te breiden gedeelte reeds grotendeels aan het zicht vanaf de weg. Deze uitbreiding is goed inpasbaar met behoud van de aanwezige natuur- en landschapswaarden, waardoor een netto verlies nauwelijks aan de orde is.

In het geldende bestemmingsplan is een deel van de toegestande uitbreiding direct bestemd, namelijk 2,55 ha (op onderstaande locatie aangegeven met een dunne rode lijn). Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de overige uitbreiding van het bedrijf die reeds is vastgelegd middels een wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan (op onderstaande locatie aangegeven met een dikke rode lijn). Het betreft een uitbreiding ten noordoosten van het bestaande terrein met 0,65 ha. Deze uitbreiding zal worden gebruikt voor toeristisch kamperen inclusief stacaravans.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0005.png"