direct naar inhoud van 2.6 Instemming provincie
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

2.6 Instemming provincie

De provincie Gelderland heeft per brief van 7 juni 2005 ingestemd met de tweedeling in fasering en tevens toegezegd, dat deze tweede faseplannen niet behoeven te concurreren met andere groeiplannen en, zodra er voldoende krimp zou zijn opgebouwd, direct gerealiseerd zouden kunnen worden.

Bij brief van 10 november 2011 heeft de provincie de uitslag van de groeitender groei en krimp 2011 medegedeeld en aangegeven welke ingediende groeiplannen door de provincie positief zijn beoordeeld. Hierin waren ook de groeiplannen voor onder andere De Pampel (0,65 ha), Het Veluws Hof (2,0 ha) en Het Lierderholt (1.4035 ha) meegenomen.

Deze terreinen zijn dan ook meegenomen in de voor de groeitender uitgevoerde natuurtoets en blijken daarin te passen. Kortom, bovengenoemde groeiplannen uit de cluster Hoenderloo kunnen worden gerealiseerd, met dien verstande, dat hiervoor nog wel een Natuurbeschermingwetvergunning moet worden aangevraagd en zij planologisch definitief dienen te worden geregeld (via de toepassing van de wijzigingsbevoegheid uit het bestemmingsplan verblijfsrecreatie Hoenderloo).
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt het volgende toegelicht.
De uitbreidingen van de campings moeten de procedure doorlopen van Groei en Krimp. Uitgangspunt is dat de krimp voorafgaat aan de groei van recreatiebedrijven. In de tender van 2011 is sprake van krimp op de volgende locaties:

    • 1. Recreatiepark Samoza-terrein Puszta (3 ha) en Recreatiepark Samozaterrein Mosterdveen (10 ha), Nunspeet
    • 2. Filipsberg (2 ha), Wapenveld
    • 3. Oase (8,8 ha), Ede.

Overzicht krimplocaties 2011 (uit natuurtoets Groei en Krimp)

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0004.png"

In de streekplanuitwerking Groei en Krimp is als beleid vastgesteld, dat de krimp formeel geregeld is, zodra de eigendomsoverdracht is vastgelegd. Deze eigendomsoverdracht heeft bij de notariƫle aktepassering plaatsgevonden.
Inmiddels heeft ook de planologische vertaling plaatsgevonden voor:

  • Vierhouten (gemeente Nunspeet), Puszta en Mosterdveen: bestemmingsplan Recreatieterreinen van de gemeente Nunspeet, vastgesteld op 1 november 2012 en onherroepelijk en voor
  • Heerde: Provinciale Staten hebben op 20 maart 2013 een provinciaal inpassingsplan voor Filipsberg vastgesteld.

Voor de Oase in Ede, waarvan de grond in eigendom is bij het Ministerie van Defensie is het bestemmingsplan nog niet in procedure gebracht.