direct naar inhoud van 2.4 Notitie speelruimte verblijfsrecreatie
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

2.4 Notitie speelruimte verblijfsrecreatie

De gemeente Apeldoorn heeft de Notitie speelruimte verblijfsrecreatie vastgesteld. Deze notitie biedt flexibiliteit voor de ondernemers om de verblijfsrecreatieve bestemming naar keuze in te richten met tenten, tourcaravans, sta-caravans en trekkershutten (geen zomerhuisjes). Deze flexibiliteit is in het bestemmingsplan verwerkt.

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben in november 2011 goedkeuring verleend aan de tweede groei en krimp tender, waardoor een aantal Apeldoornse ondernemers uitbreidingshectares toegewezen hebben gekregen. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is herziening van het bestemmingsplan aan de orde.

Ondernemers hebben aangegeven dat de huidige regeling beperkend is in het licht van gewijzigde voorkeuren van consumenten. Daarnaast is voor de maatvoering aansluiting gezocht bij bestaande provinciale kaders.