direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

1.4 Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt kort het relevante beleidskader ten aanzien van recreatie voor de vier recreatiebedrijven beschreven. Hier wordt ook nog wat uitgebreider aandacht besteed aan de geldende bestemmingsplannen. In hoofdstuk 3 worden uitbreidingen van de vier recreatiebedrijven weergegeven, inclusief de motivering voor de uitbreiding vanuit het geldende bestemmigsplan. Hoofdstuk 4 gaat in op de haalbaarheid van het plan ten aanzien van de diverse milieuaspecten. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens de juridische planopzet behandeld. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid beschreven.