direct naar inhoud van 3.3 Groenstructuur
Plan: Malkenschoten 23
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1180-vas1

3.3 Groenstructuur

Ten noorden van het plangebied is sprake van een groene begrenzing gevormd door de Zwaanspreng en de Kayersbeek. De Zwaanspreng is een waterloop die in een groenzone ligt. Deze groene zone waarin het plangebied zich bevindt vormt een buffer tussen de noordelijke woongebieden en het ten zuiden van het plangebied gelegen bedrijventerrein. Deze groene buffer bevindt zich ook ten oosten van het plangebied, met de ruime kavel van Malkenschoten 29, de sport/grasvelden met opgaande beplanting en de forellenkwekerij aan de Kayersdijk. Ten westen van het plangebied is nog sprake van een kleinschalige argrarische buffer. Ten zuiden van het plangebied zijn ook een aantal grotere waterbergingen aanwezig die eveneens een buffer vormen met het bedrijventerrein.