direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Malkenschoten 23
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1180-vas1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

In hoofdstuk 2 wordt het beleid beschreven dat relevant is voor deze ontwikkeling. De bestaande situatie wordt vervolgens in hoofdstuk 3 beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de nieuwe situatie weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt de uitvoerbaarheid van het plan beschreven, waarbij aandacht wordt gegeven aan de financiƫle haalbaarheid, de milieutechnische randvoorwaarden en de planologische randvoorwaarden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 een toelichting gegeven op de regels. Hoofdstuk 7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid (Inspraak en Overleg o.a.) gaat in op de wijze waarop overleginstanties en omwonenden zijn betrokken bij de planvorming.