direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Malkenschoten 23
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1180-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het vigerende bestemmingsplan voor het huidige perceel Malkenschoten 23 is op dit moment nog het bestemmingsplan Malkenschoten 3e herziening en heeft daarin de bestemming "Eengezinshuizen openbebouwing". Ook bestaat een deel van het plangebied uit een deel van het perceel Malkenschoten 29 (ten oosten van Malkenschoten 23). Dit deel van het plangebied ligt in het bestemmingsplan Malkenschoten en heeft de bestemming "Agrarische doeleinden".

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1180-vas1_0002.jpg"

figuur 1.2 Vigerende bestemmingsplan

Op termijn zal een nieuw bestemmingsplan voor Malkenschoten - Kayersmolen vastgesteld worden in het kader van de actualisering. Onderstaande afbeelding vormt een uitsnede van het ontwerp bestemmingsplan. In lijn met het vigerende bestemmingsplan is ook hier de woonbestemming opgenomen. Het is zaak om de procedures van enerzijds dit grotere actualisatieplan en anderzijds het postzegelplan voor het particuliere initiatief goed op elkaar af te stemmen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1180-vas1_0003.jpg"

figuur 1.3. ontwerp bestemmingsplan Malkenschoten - Kayersmolen