direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Malkenschoten 23
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1180-onh1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het betreft hier een particulier initiatief op eigen grond. Alle met deze planherziening samenhangende kosten komen ten laste van de initiatiefnemer en zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst met de gemeente. Het kostenverhaal van de grondexploitatie is hiermee verzekerd en een exploitatieplan is niet aan de orde. De herziening heeft derhalve voor de gemeente c.q. het grondbedrijf geen financiƫle gevolgen.

In zijn algemeenheid kan ten aanzien van de financieel -economische uitvoerbaarheid wel worden gezegd dat met deze bestemmingsplanherziening een groot deel van de gronden een woonbestemming krijgt. Deze bestemmingswijziging zorgt voor een financiele meerwaarde van de gronden ten opzichte van de eerdere planologische mogelijkheden. Hiermee mag verondersteld worden dat de ontwikkeling financieel-economisch uitvoerbaar is.