direct naar inhoud van 3.5 Kabels en leidingen
Plan: Malkenschoten 23
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1180-onh1

3.5 Kabels en leidingen

In de nabijheid van het plangebied liggen geen gasleidingen, andere leidingen of straalpaden. Wel loopt er ten westen van het plangebied een hoogspanningsleiding. De gemeente Apeldoorn heeft het standpunt dat er geen nieuwe plannen worden ontwikkeld binnen de zone met een jaargemiddelde straling hoger dan 0,4 microtesla (= de magneetveldzone). Het plangebied ligt buiten deze zone.