direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Malkenschoten 23
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1180-onh1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

In de voorgaande paragraaf wordt de ontstaansgeschiedenis van Apeldoorn, de omgeving van het plangebied en het plangebied zelf beschreven. Hiermee wordt ook de ruimtelijke functionele structuur zoals die er nu is verklaard en daarmee tevens beschreven. Hieronder wordt dan ook nog kort ingegaan op het plangebied en de directe omgeving.

De weg Malkenschoten is van oorsprong een oude route uit de 19de eeuw. Begeleidend groen, houtwallen en een incidentele bebouwing herinneren nog aan het oude agrarische gebruik. Het hedendaagse karakter van het kavel en haar directe omgeving kent diverse doorontwikkelingen en is zeer uiteenlopend in haar uitstraling. Zo is er aan de overzijde een geclusterd woonwagenkamp gesitueerd, is op het aanpalende perceel een groot modern woonhuis gerealiseerd en zijn er diverse bedrijfspanden gerealiseerd aan de oude Apeldoornseweg. De enige samenhang is dan ook landschappelijk waarbij bebouwing zich richt/voegt in de oude richtingen, houtwallen ingepast zijn en er sprake is van doorzichten naar open groengebieden. Dit kader geeft vervolgens ruimte aan de individuele expressie en/of uitstraling.