direct naar inhoud van 4.4 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Wenumseweg 39 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1179-vas1

4.4 Verkeersontsluiting en parkeren

Er zal gebruik worden gemaakt van de bestaande twee in- en uitritten voor het bedrijf en een in- en uitrit voor de bedrijfswoning. Voor het parkeren kan ruimschoots voldaan worden aan de geldende gemeentelijke parkeernormen. Gezien het groot materiaal is het van belang dat de verkeerssituatie overzichtelijk blijft, conform de huidige situatie. Het stallen van het groot materiaal moet dan ook plaatsvinden op voldoende afstand van de Wenumseweg. Omdat het stallen is toegestaan binnen het bouwvlak zal deze ook zo worden gesitueerd dat dit een behoud van een verkeersveilige situatie bewerkstelligt.