direct naar inhoud van 4.2 Bebouwing
Plan: Wenumseweg 39 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1179-vas1

4.2 Bebouwing

De hal sluit qua vormgeving en materialisering aan bij de bestaande hal en de omgeving, hetgeen een ingetogen karakter betekent. De showroom zal ook dat ingetogen karakter bevatten. Qua maatvoering wordt de hal iets vorser dan de huidge hal, gezien ook de ontwikkeling van het materiaal/machines die steeds vorser worden en bij de bestaande hal nog maar moeizaam in en uit kunnen rijden. Door de hal zo veel als mogelijk in lijn te leggen met de bestaande hal wordt de impact op de omgeving zo veel als mogelijk beperkt. Voor de opslag van materiaal wordt middels de situering van het bouwvlak enerzijds aangesloten bij het functioneren van het bedrijf maar wordt ook rekening gehouden met de ruimtelijke impact van deze opslag.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1179-vas1_0015.jpg" Afbeelding 4.1 - Situering en massa nieuwbouw

Met de nieuwbouw zal de opslag hoofdzakelijk binnen plaatsvinden maar er blijft altijd behoefte aan stalling buiten de bebouwing. Deze stalling zal plaats moeten vinden binnen het bouwvlak en de landschappelijke inpassing speelt ook in op deze stalling.