direct naar inhoud van 4.1 Functionele ontwikkeling
Plan: Wenumseweg 39 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1179-vas1

4.1 Functionele ontwikkeling

Het verzoek tot uitbreiding van het bestaande landbouwmechanisatiebedrijf is in strijd met de Ruimtelijke Verordening Gelderland. Artikel 2.2 staat nieuwe bebouwing voor wonen en werken alleen in bestaand stedelijk gebied en aangewezen locaties toe. Onder voorwaarden is nieuwe bebouwing wel toegestaan mits o.a. de nieuwe bebouwing functioneel is gebonden aan het buitengebied.

Het landbouwmechanisatiebedrijf is van oudsher gevestigd op deze locatie. De klanten bevinden zich hoofdzakelijk in de directe omgeving van de huidige lokatie. Verplaatsing van een landbouwmechanisatiebedrijf zou betekenen dat klanten zowel overdag als 's avonds/ 's nachts met deze grote machines het stedelijke verkeersnetwerk zullen gaan belasten hetgeen tot het vastlopen van dit netwerk en een gevaarlijke situatie op zal leveren. Voor klanten is het van belang om zonder afspraak de machines op het terrein van initiatiefnemer te kunnen stallen, hetgeen lastig wordt in het stedelijk gebied omdat de noodzaak groter zal zijn om het terrein van een hekwerk te voorzien om overlast/vandalisme/criminele activiteiten te voorkomen. De huidige landelijke economische situatie zorgt ook voor een behoudende insteek en initiatiefnemers zien ook op basis daarvan een investering in een bedrijfskavel op een bedrijventerrein in de omgeving (Apeldoorn Noord/ Stadhoudersmolen) niet zitten. Opsplitsing van het bedrijf is bedrijfsmatig gezien ook geen optie. Er is sprake van een functionele binding met de huidige locatie zowel bedrijfsmatig alsook economisch. Daarnaast bevindt zich de ontwikkeling net buiten het dorp, waarbij voor de dorpen zelf het uitgangspunt is dat functies van meer stedelijke aard in principe mogelijk zijn.

Gelet op bovenstaande is de nieuwe bebouwing in overeenstemming met de Ruimtelijke Verordening Gelderland.

In de huidige situatie staan veel tractoren en landbouwwerktuigen buiten opgesteld. In het huidige pand is te weinig ruimte om alle op voorraad zijnde machines binnen op te slaan. Een groot aantal van de op voorraad staande machines staan buiten en worden blootgesteld aan de weersomstandigheden. Deze blootstelling komt de machines niet ten goede. Tegenwoordig zit er veel techniek in de machines. Deze techniek is vochtgevoelig. Door deze omstandigheden zal de waarde van de machines verminderen en ontstaat er financiele schade. Door de mogelijkheid om een opslagloods te bouwen is initiatiefnemer in staat om de op voorraad zijnde machines droog en veilig op te slaan. Hierdoor blijven de machines in goede staat. Aangezien er niet gesleuteld wordt kan volstaan worden met een klinkervloer, komt er uitbreiding van de werkplaats in de toekomst dan zal de vloer aangepast worden om lekkage te voorkomen en te kunnen voldoen aan de milieu-eisen.

Verder ontstaat er met de nieuwbouw extra ruimte voor het magazijn. De uitbreiding van de showroom biedt het bedrijf de mogelijkheid om de professionele uitstraling te vergroten. Tevens kan door de uitbreiding van de showroom de voorraad overzichtelijker worden opgesteld voor de klanten. Hiermee kan het bedrijfsresultaat worden verbeterd.