direct naar inhoud van 1.4 Opzet
Plan: Wenumseweg 39 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1179-vas1

1.4 Opzet

De toelichting is als volgt opgebouwd:

  • In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van het Europese, landelijke, provinciale en (inter)gemeentelijke beleid, dat van toepassing is op het plangebied.
  • Hoofdstuk 3 bestaat uit een analyse van de huidige opbouw en structuur van het plangebied, waaronder natuur, cultuurhistorie, archeologie wonen en agrarische sector.
  • In hoofdstuk 4 komen de diverse milieuaspecten aan bod.
  • In hoofdstuk 5 wordt wordt een juridische toelichting gegeven op de planregels.
  • Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 ingegaan op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.