direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Wenumseweg 39 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1179-vas1

1.1 Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een machine-opslagloods aan de Wenumseweg 39 te Wenum Wiesel. De opslag vindt nu plaats verpreid over het terrein. Het geldende bestemmingsplan bevat een specifieke bepaling met betrekking tot het maximaal te bebouwen grondoppervlakte. Hierdoor is verdere uitbreiding niet meer mogelijk binnen dit vigerende bestemmingsplan. Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt enerzijds wel de benodigde bedrijfsuitbreiding geboden anderzijds wordt er ingezet op een versterking van de ruimtelijke kwaliteit op het perceel.