direct naar inhoud van 5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Klarenbeekseweg naast 83 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1173-vas1

5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het betreft hier een particulier initiatief. Met de initiatiefnemer is een anterieur contract afgesloten. Alle met deze planherziening samenhangende kosten zijn hierin ondergebracht en komen ten laste van de initiatiefnemer. Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden is daarmee verzekerd. Het bepalen van het tijdvak of een fasering als bedoeld in artikel 6.13 Wro is niet noodzakelijk. Ook het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13 lid 2 is niet nodig. Het vaststellen van een exploitatieplan is niet nodig.