direct naar inhoud van 5.5 Archeologie
Plan: Klarenbeekseweg naast 83 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1173-vas1

5.5 Archeologie

Het plangebied ligt in een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde. Er zij geen concrete waarnemingen, vondsten of archeologische monumenten binnen het plangebied bekend. Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart ligt het gebied dan ook in een zone met een lage verwachtingswaarde. Concreet betekent dit dat er geen belemmeringen zij voor wat betreft de beoogde ontwikkeling. In afbeelding 4 is een uitsnede van de gemeentelijke archeologische beleidskaart opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1173-vas1_0004.jpg"

Ligging perceel op archeologische waardenkaart (groen = lage verwachtingswaarde)