direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Klarenbeekseweg naast 83 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1173-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het perceel ligt op de grens van het bestemmingsplan van het dorp Klarenbeek en bestemmingsplan 'Het Woud.' Van toepassing is laatstgenoemde. Het bestemmingsplan is op 20 november 1997 vastgesteld door de gemeenteraad en met kenmerk RE97.112207 door het College van Gedeputeerde Staten op 7 juli 1998 goedgekeurd. Voor een klein deel van het perceel geldt de bestemming 'Woondoeleinden.' Voor het grootste deel is de bestemming 'Agrarisch gebied' van toepassing. Voor meer informatie wordt verwezen naar bijlage 1 van de toelichting.