direct naar inhoud van 2.5 Dorpsvisie
Plan: Klarenbeekseweg naast 83 Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1173-ont1

2.5 Dorpsvisie

In 2003 hebben de gemeenteraden van Voorst en Apeldoorn de Dorpsvisie 'Klarenbeek, een dorp met een hart' vastgesteld. In deze visie is de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het dorp vastgelegd tot 2015. Naast het aanwijzen van een aantal ontwikkellocaties voor nieuwe woningbouw biedt de Dorpsvisie ruimte voor de incidentele toevoeging van woningen op particuliere kavels. De visiekaart is hieronder opgenomen. in totaal voorziet de dorpsvisie in de toevoeging van ca. 220 woningen tot en met 2020.

Op dit moment wordt gewerkt aan een herijking van de dorpsvisie. De realisatie van woningbouw op de huidige sportvelden in combinatie met de verplaatsing van de sportvelden ten noorden van de Hoofdweg/ Klarenbeekseweg is niet haalbaar gebleken. Ook het aantal woningen wordt naar beneden bijgesteld. De mogelijkheid voor beperkte toevoeging van individuele woningen in het lint blijft echter mogelijk.