direct naar inhoud van 5.2 Karakter bestemmingsplan
Plan: Jonas 13-23 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1172-vas1

5.2 Karakter bestemmingsplan

Bestemmingsplan Jonas 13-23 Wenum Wiesel is (deels) een ontwikkelplan, waarin de toekomstige situatie van de percelen Jonas 19 en 23 het uitgangspunt is voor de wijze van bestemmen. Ten aanzien van de locaties Jonas 13 en 15 is het plan echter conserverend van aard. Dat wil zeggen dat geen nieuwe ontwikkelingen spelen en het huidige gebruik wordt gecontinueerd en als zodanig bestemd.

Voor de regels en de plankaart is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.

Het plangebied ligt in het buitengebied van Wenum Wiesel waarvoor een integrale herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Bij het leggen van de bestemmingen is rekening gehouden met dat het plan te zijner tijd wordt opgenomen in het bestemmingsplan 'Wenum Wiesel en buitengebied.'