direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Jonas 13-23 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1172-vas1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

De toelichting is als volgt opgebouwd:

  • In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van het relevante provinciale en (inter)gemeentelijke beleid dat van toepassing is op het plangebied.
  • Hoofdstuk 3 bestaat uit een analyse van de huidige en toekomstige opbouw en structuur van het plangebied.
  • In hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid komen de diverse natuur- en milieuaspecten aan bod, alsmede de archeologie en de financieel-economische uitvoerbaarheid.
  • In hoofdstuk 5 wordt een juridische toelichting gegeven op de planregels.
  • Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op inspraak en overleg.