direct naar inhoud van 7.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: De Hoeven naast 7 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1167-vas1

7.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Gezien de aard van het initiatief is er gekozen voor het overslaan van de fase met het voorontwerpbestemmingsplan. Er is namelijk geen rijks- en/of provinciaal belang en met het waterschap zijn ook specifieke afspraken gemaakt met betrekking tot dergelijke bestemmingsplannen, zie paragraaf 5.2.5. Wel is het ontwerpbestemmingsplan formeel aan de provincie voorgelegd.