direct naar inhoud van 3.5 Kabels en leidingen
Plan: De Hoeven naast 7 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1167-vas1

3.5 Kabels en leidingen

In de nabijheid van Beekbergen liggen geen gasleidingen, andere leidingen of straalpaden. Wel loopt er ten oosten van Beekbergen een 150 kV hoogspanningsleiding. De gemeente Apeldoorn heeft het standpunt dat er geen nieuwe plannen worden ontwikkeld binnen de zone met een jaargemiddelde straling hoger dan 0,4 microtesla (= de magneetveldzone). Voor de eventuele ontwikkelingen aan de oostrand van Beekbergen binnen de invloedszone van de hoogspanningsleiding dient onderzoek gedaan te worden naar deze hoogspanningsleiding, waarbij het ondergronds brengen van de leiding een aandachtspunt zou kunnen vormen. Voor het plangebied is dit onderzoek/ eventuele ondergronds-brengen niet aan de orde, zie ook paragraaf 5.1.3..