direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: De Hoeven naast 7 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1167-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het bestemmingsplan dat sinds 1989 vigerend was, is het bestemmingsplan Beekbergen. Hierin hebben de gronden de bestemming Woondoeleinden zonder bouwvlak. Met specifieke aanduidingen voor tuin en erf. Tevens bevatten de gronden de dubbelbestemming voor Hoogspanningsleidingen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1167-vas1_0002.png"

figuur 1.2 Vigerende bestemmingsplan

Inmiddels is een nieuw bestemmingsplan voor beekbergen vastgesteld in het kader van de actualisering. Onderstaande afbeelding vormt een uitsnede van dit bestemmingsplan. In lijn met het bestemmingsplan uit 1989 is ook hier de woonbestemming opgenomen. In deze regeling is opnieuw voor de voortuin een specifieke regeling getroffen. De gronden bevatten tevens een dubbelbestemming als gevolg van een hoge archeologische verwachtingswaarde. Inmiddels is gebleken dat de hoogspanningsleiding die eerder nog over het plangebied lag, dat wil zeggen planologisch, meer naar het westen blijkt te liggen. Deze ligt niet meer over het plangebied en vormt dan ook geen belemmering in die zin.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1167-vas1_0003.png"

figuur 1.3. bestemmingsplan Beekbergen