direct naar inhoud van 5.4 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Laan van Kerschoten 28
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1163-vas1

5.4 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het betreft hier een particulier initiatief op eigen grond. Alle met deze planherziening samenhangende kosten komen ten laste van de initiatiefnemer. Daarnaast zijn in een anterieure overeenkomst met de gemeente de door de initiatiefnemer te betalen bovenwijkse kosten en de kosten voor de aanleg van openbare voorzieningen opgenomen. Het kostenverhaal van de grondexploitatie is hiermee verzekerd en een exploitatieplan is niet aan de orde. De herziening heeft derhalve voor de gemeente c.q. het grondbedrijf geen financiƫle gevolgen. Met het toevoegen van een bouwmogelijkheid op het perceel neemt de grond in waarde toe en daarmee is de verwachting gerechtvaardigd dat dit zorgt voor een financieel/ecnomisch uitvoerbaar plan.