direct naar inhoud van 5.3 Cultuurhistorie
Plan: Laan van Kerschoten 28
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1163-vas1

5.3 Cultuurhistorie

5.3.1 Archeologische waarden

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart 2006 ligt het plangebied binnen een zone met een lage archeologische verwachtingswaarde. Dit betekent dat bij bodemingrepen groter dan 1000 m² en dieper dan 50 cm (stedelijk gebied) een archeologisch bureauonderzoek verplicht is. Afhankelijk hiervan kan een veldonderzoek verplicht worden gesteld. Het huidige initiatief is kleiner in omvang.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1163-vas1_0007.jpg"

Afbeelding 5.5 - uitsnede archeologische beleidskaart 2006 (lage verwachtingswaarde)

5.3.2 Cultuurhistorische waarden

Vanwege de ligging van het plangebied binnen een zone met een lage attentiewaarde, dient de ontwikkeling te passen in het historische lint met vrijstaande woningen, bestaande uit 1 bouwlaag met kap.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1163-vas1_0008.jpg"