direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Laan van Kerschoten 28
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1163-vas1

4.1 Bebouwing

De huidige bebouwing op het perceel van laan van Kerschoten 28 bestaat uit een vrijstaande woning met (vrijstaande) bijgebouwen. De noordelijke gronden van het perceel (waar het nieuwe bouwvlak op wordt geprojecteerd) bestaan functioneel uit tuin en oprijlaan.

 

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1163-vas1_0005.jpg"

Afbeelding 4.1. - foto huidige bebouwing Laan van Kerschoten 28 (bron www.maps.google.nl)

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1163-vas1_0006.jpg"

Figuur 4.2. aanzicht locatie toekomstige nieuwe woning.(bron: www.maps.google.nl)

Het bouwplan dient te voldoen aan een aantal ruimtelijke randvoorwaarden die ook in een privaatrechtelijke overeenkomst zijn opgenomen. Het gaat daarbij om een terugliggende rooilijn, die op 1 lijn ligt met de bestaande woning op de hoek Laan van Kerschoten/Boerhaavestraat. Er moet sprake zijn van een lage goot- en nokhoogte, aansluitend op naastgelegen woning (1 laag met kap). Het zadeldak moet haaks worden gepositioneerd ten opzichte van de Boerhaavestraat. De tussenruimte tussen de nieuwe woning en de woning van Boerhaavestraat nr. 4 mag niet minder dan 8 meter bedragen. De afstand tot de zijdelingse erfgrens van het noordelijk gelegen perceel van Boerhaavestraat nr. 5 bedraagt minimaal 2, 5 meter. Het parkeren vindt plaats op eigen terrein. De haag aan de voorzijde moet gehandhaafd worden/ of hersteld. Verder geldt het vigerende welstandsniveau als kader. Een en ander is nog eens extra uitgetekend door de gemeente en toegevoegd als bijlage bij de hiervoor genoemde overeenkomst. Deze uitgangspunten zijn terug te vinden in de bijbehorende plankaart en regels.