direct naar inhoud van 3.3 Archeologie
Plan: Laan van Kerschoten 28
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1163-vas1

3.3 Archeologie

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart 2006 ligt het plangebied binnen een zone met een lage archeologische verwachtingswaarde. Dit betekent dat bij bodemingrepen groter dan 1000 m² en dieper dan 50 cm (stedelijk gebied) een archeologisch bureauonderzoek verplicht is. Afhankelijk hiervan kan een veldonderzoek verplicht worden gesteld.