direct naar inhoud van 3.1 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Laan van Kerschoten 28
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1163-vas1

3.1 Ruimtelijke en functionele structuur

De directe omgeving wordt gekenmerkt door veel vrijstaande woningen. De Laan van Kerschoten is een van de bebouwingslinten van Apeldoorn, zoals er meer zijn in Kerschoten. Deze linten kenmerken zich door enkelvoudige bouwvolumes, eenvoudige kappen en lage goot en een ruime positie op de kavel. Voortuinen dragen bij aan een groen beeld.

De kavel maakt geen onderdeel uit van de planvorming van De Parken. Dit blijkt uit historisch kaartmateriaal, maar ook uit het feit dat uit de cultuurhistorische beleidskaart het gebied een lage attentiewaarde heeft gekregen (in tegenstelling tot het rijksbeschermd stadsgezicht van De Parken). Ook het welstandsthema (lintbebouwing) wijkt af van dat van de Parken (villagebieden). Het welstandsniveau voor de locatie is 'normaal', in tegenstelling tot De Parken ('zwaar').