direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Laan van Kerschoten 28
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1163-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het geldende bestemmingsplan was tot voor kort "Kerschoten" waarbij de planlocatie de bestemming "Tuin/erf bij eengezinshuizen" heeft. Deze bestemming laat de woonfunctie toe maar bevat geen bouwvlak voor een tweede woning op het perceel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1163-vas1_0002.jpg"

Afbeelding 1.2 - uitsnede bestemmingsplankaart( oude niet meer vigerende bestemmingsplan Kerschoten) planlocatie Laan van Kerschoten 28

Recent (28-12-2011) is het bestemmingsplan Kanaalzone - De vlijt onherroepelijk geworden. Tijdens het opstellen van dit bestemmingsplan heeft er overleg plaatsgevonden over een eventuele toevoeging van een bouwmogelijkheid op het perceel van Laan van Kerschoten 28. Met deze herziening wordt dus het bestemmingsplan Kanaalzone - De vlijt herzien voor wat betreft het noordelijke deel van het perceel van Laan van Kerschoten 28.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1163-vas1_0003.jpg"

Figuur 1.3 Uitsnede vigerende bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt.