direct naar inhoud van 7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Hoenderloseweg 145 en 145B
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1159-vas1

7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan provincie en waterschap. De reactie van het Waterschap en de beantwoording is opgenomen in paragraaf 5.2 Waterhuishouding.

De provincie heeft per brief van 134 april 2012 laten weten het bestemmingsplan in overeenstemming te achten met de ruimtelijke verordening Gelderland. In de brief wordt aangeven dat het plan een verbetering oplevert voor de ecologische hoofdstructuur door het laten vervallen van de van de bedrijfsbestemming. Daarnaast zijn er geen significante effecten op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS te verwachten.