direct naar inhoud van 7.2 Ontwerpbestemmingsplan
Plan: Hoenderloseweg 145 en 145B
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1159-vas1

7.2 Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 9 februari 2012 tervisie gelegen. In deze periode is een zienswijze ontvangen van dorpsraad Ugchelen. Kern van de zienswijze van de dorpsraad vormt de vraag: wat krijgt het dorp Ugchelen? In de zienswijzen worden in hoofdzaak de volgende zaken naar voren gebracht:

- wandelpad langs beek als voortzetting bestaande route langs Hamermolen;

- aanleg vistrap bij molenhoofd;

- aanzien gevel wasserijgebouw van Van Altena;

- functie wonen in wasserijgebouw; geopteerd wordt voor een meer publieke functie in plaats van wonen.


Communicatie

Meerdere gesprekken zijn er geweest met de initiatiefnemer, soms in bijzijn van de voorzitter van de dorpsraad. Het plan is aantoonbaar op onderdelen bijgesteld, echter over de invulling van het wasserijgebouw werd geen overeenstemming bereikt. De dorpsraad acht een meer openbare functie beter passend dan het private karakter van wonen in dit beschermingswaardige gebouwtje. Reden voor de dorpsraad om de zienswijze in stand te houden. Op 6 september 2012 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden, waarvan de dorpsraar gebruik heeft gemaakt.