direct naar inhoud van 4.2 Landschap
Plan: Hoenderloseweg 145 en 145B
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1159-vas1

4.2 Landschap

Door bureau Taken Adviseurs en Ingenieurs zijn de bestaande landschappelijke kwaliteiten geïnventariseerd en zijn voorstellen gedaan rond de landschappelijke inpassing (zie bijlage 5 van de Bijlagen bij de toelichting).

Uit de verrichte inventerisatie blijkt dat er al hoge landschappelijke kwaliteit aanwezig is. Het is zeker niet nodig om groots in te grijpen; teveel ingrepen zullen hier meer schade aanrichten dan goed doen. Het erf kan echter wel wat verder wordt gepolijst, zodat de bijzondere plekjes net iets beter tevoorschijn komen. Dit kan onder andere langs de randen en onder de bestaande bomen.

Het perceel heeft een parkachtige uitstraling, die op sommige plekken wat is verdwenen door het achterstallige beheer. Wanneer de opschietende begroeiing onder de bomen wordt verwijderd, kan weer onder de bomen worden doorgekeken richting de beek of richting het aangrenzende aflopende landschap. Getracht wordt orde te creëren in het momenteel iets rommelig ogende erf. Aanvullend daarop kan, om het parkachtige van het perceel te versterken, de huidige struweelrand aan de zuid- en noordzijde het best vervangen worden door Rododendron ponticum of Rododendron catawbiense grandiflorum. Deze soorten groeien relatief snel (ongeveer 5 jaar voor een aardig formaat), en zijn uitermate geschikt als groenblijvende parkvegetatie. Ook zou, om het beeld iets verder te versterken, er Rhododendron aangeplant kunnen worden aan de zuidoostzijde van het perceel

De Ugchelerbeek komt precies samen op de plek van het projectgebied bij een karakteristieke rode beuk. De route die de beek volgt gaat op die plek van een zuidelijke ‘besloten’ sfeer plotseling over in een prachtig open stukje landschap met een parkachtige uitstraling. Die kracht van die overgang dient zoveel mogelijk bewaard te blijven, en om die reden zal voorkomen moeten worden dat er verdere opgaande beplanting wordt geplaatst langs de beekloop.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1159-vas1_0013.png"

Beeldbepalende Rode Beuk op plek waar beide beekjes samenkomen


In het Groot Apeldoorns Landschapskookboek wordt aanbevolen de beekdalen open te houden, toegankelijk te maken en continuïteit te waarborgen. Ook wordt aangeraden de randen naast de beekdalen te verdichten. Dit gaat echter vooral over de benedenloop van de beken, en niet, zoals hier het geval is, om de sprengen. Het dichte bladerdek van de rode beuk maakt het daarbij bijna onmogelijk om beplanting onder de kroon te plaatsen vanwege de hoge schaduwdruk op die plek. Vandaar dat wordt aanbevolen om, indien de route van het beoogde recreatiepad hieronder doorloopt, deze te begeleiden door middel van een subtiele halfverharding. De Beukenhaag die gedeeltelijk op de grens van het perceel staat, is wat onregelmatig ontwikkeld. Door deze wat meer aan te vullen, en goed te snoeien kan deze een completere en onderhouden uitstraling krijgen. De haag dient laag te blijven (< 1 meter), om te waarborgen dat het perceel open en overzichtelijk blijft, met uitzicht naar het naastgelegen open landschap.

Het grasland op het perceel kan, om de natuurwaarde te verhogen, extensief worden beheerd. Op die manier kan er bloemrijk grasland tot ontwikkeling komen.

Het is van belang dat zichtrelaties tussen de Keienbergweg en het achterland gehandhaafd blijven en verder worden versterkt. Bovendien dient het groene beeld van de locatie in tact te blijven, Het belang van het behoud van dit ruimtelijk uitgangspunt komt terug in de bestemming Natuur.