direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Hoenderloseweg 145 en 145B
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1159-vas1

4.1 Bebouwing

Vanuit het verleden doet het oude karakteristieke gebouwtje van Van Altena herinneren aan de oorspronkelijke wasserijbestemming van het perceel. Met het hergebruiken van dit gebouwtje blijft daarmee het behoud van een stukje geschiedenis goed zichtbaar. Het is wenselijk dat ook met het toevoegen van een nieuwe woning wordt verwezen naar het verleden van de plek. Clustering en samenhang met de reeds aanwezige dienstwoning moet bijdragen aan die verwijzing naar het verleden. Bijkomend voordeel van clustering is, is dat de ingrepen op het landschap ook beperkt zijn.

De toe te voegen vrijstaande woning is ondergeschikt aan het landschap door een geringe bouwhoogte van één laag met kap. Door de positionering van deze woning op ruime afstand van de weg ontstaat er ruimte om op het eigen perceel een landschappelijek overgang te maken richting open enk. Het inpassen van deze tuin in het landschap verdient de nodige aandacht. Voorkomen dient te worden dat het landschap versnippert of wordt aangetast door schuttingen. Dit deel van het perceel krijgt in het bestemmingsplan een passende Natuurbestemming. Ter hoogte van het oude wasserijgebouw komt een groen ingeplante erfafscheiding ter afscherming van geluid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1159-vas1_0011.jpg"

nieuwe situatie - indicatieve schets

De bergingen worden in de woningen opgenomen; aan de achterzijde van de woningen is er beperkte ruimte voor een tuinbestemming.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1159-vas1_0012.jpg"