direct naar inhoud van 3.5 Archeologie
Plan: Hoenderloseweg 145 en 145B
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1159-vas1

3.5 Archeologie

De Cultuurhistorische Waardenkaart van gemeente Apeldoorn geeft inzicht in de historisch-stedenbouwkundige en de historisch-geografische waarden van de regio. Volgens deze kaart ligt het plangebied binnen een gewaardeerde groenstructuur. Daarnaast is voor het noordwestelijke deel een esdek aangegeven. De ten westen van het plangebied gelegen Hoenderloseweg is aangeduid als een gewaardeerde weg.


Volgens de Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Apeldoorn ligt het zuidwestelijke deel van het plangebied binnen een gebied met een hoge archeologische verwachting, terwijl de overige delen een lage verwachting hebben. Binnen het noordwestelijke en het centrale deel van het plangebied is een esdek weergegeven. Verder is binnen het plangebied een bekende archeologische vindplaats weergegeven, betreffende een watermolen.


De hiervoor beschreven watermolen dateert uit 1613 en wordt aangegeven op het historisch kaart-materiaal. Uit het raadplegen van historische luchtfoto’s blijkt dat de ter plaatse van de watermolen aanwezige bebouwing in de jaren ’90 van de 20e eeuw gesloopt is.