direct naar inhoud van 3.3 Landschappelijke structuur
Plan: Hoenderloseweg 145 en 145B
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1159-vas1

3.3 Landschappelijke structuur

Het landschap rondom Ugchelen is gelegen op de rand van de stuwwal, op de flank van de Veluwe. Ugchelen zelf ligt op een dekzandrug met daarnaast oude akkerbouwcomplexen. De Ugcheler beek begint haar loop iets ten zuiden van Ugchelen, stroomt door het perceel van Hoenderloseweg 145, door het dorpje Ugchelen, noordwaarts, richting het IJsseldal. De oorspronkelijke bebouwing werd geplaatst op de hogere veilige plekken in het landschap, maar altijd in de buurt van water. De meest ideale plaatsten hiervoor zijn de randen van de beek. Deze morfologie is duidelijk te herkennen in de occupatiegeschiedenis van Ugchelen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1159-vas1_0008.png"
 
 afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1159-vas1_0009.png"  

Wijds uitzicht richting het oosten Hoogopgeschoten Laurierkers

Het bestaande gebouw, waar nu het textielbedrijf in gevestigd is, is om die reden op deze plek gesitueerd. Van oorsprong is er begroeiing langs de randen van de beken. Dit ontstond spontaan, vanwege de vochtige grond en de aanvoer van mineraal grondwater. De begroeiing bestond vooral uit Elzenbroekbos, maar door menselijke invloed is de huidige beplanting langs de beekloop nu zeer gevarieerd aan soorten. De Ugchelsebeek wordt grotendeels begeleid door beplanting, en her en der, op plaatsen waar bebouwing is gevestigd, breekt de groenstructuur open. Dit maakt zorgt voor een bijzondere beleving van het landschap, met afwisseling van beslotenheid naar openheid, en van natuur naar cultuur.

Het gaat hier dus om een relatief open gebied met een duidelijk herkenbaar reliëf van dat beekdal. Dit beeld is landschappelijk als cultuurhistorisch zeerwaardevol aan te merken.