direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Hoenderloseweg 145 en 145B
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1159-vas1

1.1 Aanleiding

Op de locatie Hoenderloseweg 145-145B is van oudsher een wasserij gevestigd. Thans ligt er een plan dat uitgaat van beëindiging van de bedrijfsfuncties, waarbij onder andere de bestaande karakteristieke bedrijfsruimte (het wasserijgebouw) zal worden omgebouwd tot woonhuis.

Het initiatief om te komen tot een uitruil van de bedrijfsbestemming naar de bestemming wonen loopt al geruime tijd. Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan voor Ughelen heeft het verzoek van de initiatiefnemer tot aan de Raad van State gespeeld. Bij uitspraak van 2 maart 2011 oordeelde de Raad van State het door de initiatiefnemer ingestelde beroep tegen de bedrijfsbestemming van het perceel Hoenderloseweg 145 gegrond. Het besluit van de gemeenteraad om op basis van het onderliggende geluidsbeleid het verzoek tot uitruil van de bedrijfsbestemming naar de bestemming wonen af te wijzen, werd daarmee vernietigd.

Afgelopen periode is ter uitvoering van de uitspraak van de Raad van State met de initiatiefnemer gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor dit perceelsgedeelte. Tijdens dit overleg rees de gedachte dat een goede en hernieuwde functie (herbestemming) van het karakteristieke wasserijgebouw bij zou dragen aan de instandhouding ervan. Het overleg met de initiatiefnemer, in nauwe samenwerking met de akoestisch adviseur en architect, heeft geleid tot een integraal plan voor de bedrijfslocatie dat toeziet op:

  • het laten vervallen van de bedrijfsbestemming ten gunste van de bestemmingen wonen en natuur;
  • de sloop van verouderde stalruimte en bergingen (ca .145 m2);
  • het herbestemmen van het karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle wasserijgebouw naar vrijstaande woning;
  • de toevoeging van één vrijstaande woning;
  • de omzetting van de aanwezige bedrijfswoning naar een reguliere woonbestemming;
  • de intrekking van een nog niet gerealiseerde bouwvergunning voor de bouw van een opslagloods (ca. 400 m2).

Vanwege de landelijke ligging op de rand naar het buitengebied van Ugchelen vormt onderdeel van het integrale plan een voor de locatie opgesteld landschapsplan, waarmee een ruimtelijke inpassing met gevoel voor de bijzondere en rustieke omgeving verzekerd is.