direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Gezondheidscentrum Lukaslocatie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1158-vas1

5.4 Archeologie

Het plangebied ligt conform de gemeentelijk archeologische beleidskaart in een zone met een hoge en middelmatige trefkans. Een deel van de gronden waar momenteel het ziekenhuis is gesitueerd is aangeduid als gronden waar diepe bodemverstoringen hebben plaats gevonden. Voor dit gebied is dan ook geen verwachtingswaarde opgenomen.

Op basis van het gemeentelijk archeologisch beleid gelden voor de hoge verwachtingswaarde en middelmatige verwachtingswaarde specifieke beleidsadviezen.

  • 1. Voor gebieden met een hoge verwachtingswaarde wordt gestreefd naar behoud in huidige staat. Bodemingrepen dieper dan voor de bouw dienen vermeden te worden. Bij nieuwe ontwikkeling is vroegtijdig archeologisch onderzoek vereist.
  • 2. Voor gebieden met een middelmatige verwachtingswaarde wordt eveneens gestreefd naar behoud in huidige staat. Bodemingrepen dieper dan voor de bouw dienen vermeden te worden. Bij nieuwe ontwikkeling is vroegtijdig archeologisch bureauonderzoek vereist. Afhankelijk van de uitkomsten van het bureauonderzoek is vervolgonderzoek al dan niet noodzakelijk.

Onderzoeksresultaten
Voorliggend bestemmingsplan staat geen ontwikkelingen toe die eventuele archeologische waarden in het plangebied kunnen schaden. Ter bescherming van de eventueel aanwezige archeologische waarden is in het bestemmingsplan een dubbelbestemming Waarde - Archeologie hoog en Waarde - Archeologie middelhoog opgenomen.