direct naar inhoud van 4.2 Doorkijk toekomstige situatie
Plan: Gezondheidscentrum Lukaslocatie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1158-vas1

4.2 Doorkijk toekomstige situatie

Parkeren

In de huidige situatie ervaren bewoners van de ten noorden gelegen woonwijk en de woonstraten ten oosten van het plangebied overlast van geparkeerde auto's van personeel en bezoekers die het betaald parkeren proberen te ontwijken. De door het ziekenhuis ontplooide activiteiten ter voorkoming van overlast en regulering zijn door sommigen als onvoldoende ervaren. De gemeente heeft gelijktijdig met de bestemmingsplanherziening een overlegtraject met de buurt en dorpsraad Ugchelen opgezet met als inzet het vinden van een structurele oplossing.

In het verleden is door de gemeente een onderzoek uitgevoerd om in de ten noorden gelegen woonwijk vergund parkeren in te voeren. Voor dit initiatief was destijds onvoldoende draagvlak.

Kinderdagverblijf
Momenteel bevindt het kinderdagverblijf Imme zich in de bestaande bebouwing van 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' langs de Richtersweg. Voor het kinderdagverblijf is een regeling opgenomen gebaseerd op de bestaande situatie.