direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Gezondheidscentrum Lukaslocatie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1158-vas1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 16 hectare. Het grootste deel hiervan is voorzien van bebouwing of is verhard. Het onverharde gebied heeft veelal een groene invulling gekregen. Binnen het gezondheidspark Lukaslocatie zijn meerdere zorg/maatschappelijke voorzieningen gevestigd. De twee grootste zorgverleners zijn het Gelre Ziekenhuis en de Zorggroep Apeldoorn. Daarnaast bevindt zich op het terrein een kinderdagverblijf van Stichting Prokino en behoort tot het plangebied één vrijstaande woning langs de Richtersweg.

De basis voor de ruimtelijke structuur vormde het Masterplan 1999. Hoofddoel was om de nieuwe bouwmassa's op een ruimtelijk aantrekkelijke manier in te passen. De schaal en massa moesten op een aanvaardbare manier ingebed worden in de beschikbare ruimte. De bebouwingsgrens was als contour opgenomen om de toekomstige ontwikkelingen niet te frustreren. Deze grens werd en wordt niet overschreden.

Het gebied is qua ruimtelijke invulling en gebruik in drie zones te onderscheiden:

 • Gelre Ziekenhuis;
 • Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode;
 • Groenelementen.

Gelre Ziekenhuis
Het Gelre Ziekenhuis bevindt zich in het noorden van het plangebied. Het ziekenhuis is georiënteerd op de Albert Schweitzerlaan. De hoofdentree is direct vanaf de Albert Schweitzerlaan te bereiken. Tussen het ziekenhuis en de Albert Schweitzlaan ligt een open terrein dat wordt gebruikt voor twee laags parkeren.

De vorm van het ziekenhuis heeft van oorsprong een kamstructuur. Vanwege verschillende uitbreidingen is de oorspronkelijke vorm vervaagd en varieert de bebouwing van het ziekenhuis qua vormgeving en grootte. Dit was bij de oorspronkelijke planopzet de bedoeling en is onder andere als gevolg van de samenvoeging van de Lukas en Juliana locatie versterkt.

Enkele delen van het ziekenhuis zijn in het kader van samenvoeging opgewaardeerd/gerealiseerd en hebben een andere uitstraling gekregen dan de reeds bestaande bebouwing. Naast het hoofdcomplex behoren ook de personeelsflat, het ketelhuis en het gasgebouwtje tot het ziekenhuis. Vooral het ketelhuis en gasgebouwtje hebben geen ruimtelijke relatie met de omgeving en worden als ruimtelijke storende elementen ervaren. De hoogte van de ziekenhuis bebouwing varieert van 12, 16 tot circa 40 meter in het middengebied.

Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode
Het hoofdgebouw van 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' bevindt zich ten zuiden van het ziekenhuis. De gebouwen zijn georiënteerd op en worden ontsloten via de Zuster Meyboomlaan. Tussen de bebouwing van de 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' en Zuster Meyboomlaan is een groenstrook aanwezig als buffer richting de omgeving. De bebouwing bestaat uit een middengedeelte met ten noorden en zuiden daarvan twee soortgelijke vleugels. Achter het hoofdgebouw bevinden zich evenwijdig aan de Richtersweg nog huisjes die toebehoren aan 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode'. De huisjes liggen in het groen en geïsoleerd van de overige bebouwing in het plangebied. In één van deze huisjes is het kinderdagverblijf Imme gevestigd. De bebouwing van 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' heeft een maximale bouwhoogte van ongeveer 16 meter.

De 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' is één van de bekende vestigingen van Zorggroep Apeldoorn in Apeldoorn. De Zorggroep Apeldoorn biedt zorg aan zowel ouderen als jongeren in verschillende vormen:

 • 1. Ouderen
  • a. Psychogeriatrie (PG) dagbehandeling en verblijf
  • b. Somatiek dagbehandeling en verblijf
  • c. Ambulante zorg PG / Somatiek
  • d. Reactivering
  • e. Ziekenhuisverplaatste zorg
  • f. Thuiszorg
  • g. Palliatieve zorg
  • h. Dagopvang
 • 2. Jongeren
  • a. Somatiek dagbehandeling en verblijf
  • b. Behandeling van niet-aangeboren hersenletsel

Groenelementen
De noordzijde van het gebied, dat wordt gevormd door het voorterrein van het ziekenhuis heeft een overwegend stedelijke uitstraling. Achter het ziekenhuis en rondom de bebouwing van 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' is echter veel groen aanwezig. Daarnaast is langs de Zuster Meyboomlaan een groenstrook aangelegd dat moet zorgen voor een natuurlijk vormgegeven scheiding voor de woningen. De groengebieden bestaan voornamelijk uit bos dat deel uit maakt van het voormalige landgoed Denneheuvel. Ze sluiten hier aan op de bestaande natuurzones waaraan het plangebied grenst.