direct naar inhoud van 5.5 Cultuurhistorie
Plan: Einderweg 11 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1156-onh1

5.5 Cultuurhistorie

Bij de planuitwerking is zo goed mogelijk aangesloten bij de cultuurhistorische waarden van de omgeving. Daarnaast blijft in het plangebied zelf de cultuurhistorisch waardevolle boerderij behouden. Hoewel het geen monument betreft, is de boerderij belangrijk als onderdeel van het zeer waardevolle historische cultuurlandschap van de buurtschap Meerveld en de daarbij behorende enk. In het bestemmingsplan is daarom een regeling opgenomen die de sloop van dit gebouw omgevingsvergunningplichtig maakt.