direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Einderweg 11 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1156-onh1

5.4 Archeologie

In het plangebied is archeologisch onderzoek, bijlage 4 van de Bijlagen bij de toelichting, uitgevoerd in de vorm van een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen. Op basis van deze boringen blijkt dat vooral in het midden en noordwestelijk deel van het terrein (zone met de middelhoge verwachting) de bodemverstoring tot meer dan 20 cm in de C-horizont reikt. Dat betekent dat archeologische resten hier waarschijnlijk niet meer in situ bewaard zijn gebleven. Verder archeologisch onderzoek in dit deel van het plangebied is niet noodzakelijk.

Voor het zuidelijk deel van het plangebied blijkt de C-horizont nog niet tot grote diepte vergraven. Dit is tevens het deel met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Hiervoor diende verder archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Het betrof een gedeelte waarop een van de woningen is gepland.

Het nadere, archeologische onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een proefsluivenonderzoek. Hierbij zijn geen archeologische resten gevonden. De bouw van de woning op de geplande locatie kan doorgang vinden; hiervoor is geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. Het proefsleuvenonderzoek is bijlage 5 van de Bijlagen bij de toelichting.