direct naar inhoud van 4.1 Vertrekpunt
Plan: Einderweg 11 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1156-onh1

4.1 Vertrekpunt

Het agrarische bedrijf in het plangebied zal worden beƫindigd. Een relatief fors oppervlak aan stallen zal blijven staan. Het is derhalve wenselijk het perceel een nieuwe invulling te geven, die duurzaam is richting de toekomst. Functieverandering naar wonen, op basis van het provinciale beleid daarvoor, ligt hier dan ook voor de hand.

De stallen zijn bouwkundig ongeschikt om hergebruikt te worden en dus is sloop de enige optie. Belangrijkste stelregel uit het functieveranderingsbeleid is dat maximaal 50% van het oppervlak dat gesloopt wordt, mag terug komen in de vorm van nieuwe woningen met bijbehorende bijgebouwen. Het type en aantal woningen is afhankelijk van de ruimtelijke kenmerken van het plangebied.

Ruimtelijk laat het plangebied zich nu typeren als een van de agrarische erven binnen een cultuurhistorisch waardevol ensemble: buurtschap Meerveld tegen de rand van de gelijknamige enk. Dat het plangebied onderdeel is van een oud cultuurlandschap is terug te zien in de situering van de bebouwing: de bedrijfswoning staat op een prominente plek in een bocht van de Einderweg en de bedrijfsbebouwing staat verspreid op het erf met wisselende kaprichtingen. De aanwezige erfbeplanting versterkt dat het erf een eigen ruimtelijke eenheid is en zorgt voor ruimtelijke aansluiting bij de omgeving. De bedrijfswoning vormt een, vanuit cultuurhistorisch oogpunt, te behouden kwaliteit.

Basis voor de functieverandering is het hergebruiken van de bestaande opzet van het erf. Ruimtelijk blijft het erf dan ogen als een agrarisch erf binnen het buurtschap. Dat hergebruiken gebeurt door de bedrijfswoning ongemoeid te laten en ruimtelijk als hoofdgebouw te laten fungeren. Andere bebouwing wordt verspreid over het erf, bij voorkeur met wisselende lengterichtingen. Extra erfbeplanting wordt zo aangebracht dat dit bijdraagt aan het concept van een 'hergebruikt agrarisch erf'.