direct naar inhoud van 3.5 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Einderweg 11 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1156-onh1

3.5 Archeologie en cultuurhistorie

Geomorfologisch ligt het plangebied in een gebied met dekzandwelvingen en -vlaktes. De bodem betreft hoge zwarte enkeerdgrond. Het plangebied heeft deels een hoge en deels een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. In het plangebied zijn geen archeologische vondsten bekend. Van de omgeving van het plangebied zijn verschillende archeologische vondsten en waarnemingen bekend, daterend uit de prehistorie waaronder vuursteenvondsten uit het Mesolithicum, archeologische sporen (hutkommen) met een datering Neolithicum – Bronstijd en aardewerkscherven, eveneens uit het Neolithicum tot en met Bronstijd.

Het plangebied ligt op de enk van Meerveld. Die enk is cultuurhistorisch zeer waardevol. Ook het tracé van de Einderweg is cultuurhistorisch waardevol. In het plangebied zelf vormt de bestaande boerderij/bedrijfswoning een object met een aanmerkelijk cultuurhistorische waarde.

De bedrijfswoning is een karakteristieke hallehuisboerderij uit omstreeks 1950, die een oudere boerderij op dezelfde plaats (19de-eeuw of mogelijk ouder) verving. De boerderij heeft een beeldbepalende ligging langs de Einderweg en vormt onderdeel van het deels historische ensemble van buurtschap Meerveld. Daarnaast is de boerderij illustratief voor de ontwikkelingen in het derde kwart van de 19de eeuw in Meerveld, een van de oude agrarische buurtschappen in het buitengebied van Uddel. De boerderij vormt een behoudenswaardig element in het waardevolle historische landschap van de buurtschap en de enk.