direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Einderweg 11 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1156-onh1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Omgeving

Buurtschap Meerveld is in hoofdzaak gelegen aan de doorgaande weg tussen Harderwijk en Kootwijk, de Meervelderweg, en de min of meer parallel daaraan gelegen Buurtweg. Het buurtschap wordt gevormd door diverse burgerwoningen en enkele agrarische bedrijven, die veelal nog actief zijn. Ten oosten van het buurtschap ligt de Meerveldse Enk. De aanwezige openheid met licht reliƫf, afgebakend door het buurtschap en bospercelen, vormt hier de belangrijkste landschappelijke kwaliteit . In het zuiden en westen is binnen die bospercelen een defensieterrein aanwezig. De enk is vooral ingericht met weilanden in combinatie met enkele kwekerijen. Fragmentarisch zijn enkele perceelrandsbeplantingen aanwezig. Ten oosten van het buurtschap gaat het agrarische gebied vrij snel over in het boslandschap van de Veluwe.

De bebouwing van het buurtschap is geclusterd in en om de driehoek Meerveldeweg-Buurtweg-Kampweg en bestaat uit een combinatie van agrarische bebouwing en diverse woningen. De erven zijn onregelmatig verspreid, soms zijn tussenruimtes aanwezig in de vorm van kleine weilanden, in andere gevallen grenzen de erven aan elkaar. De burgerwoningen zijn vaak op de dichtsbijzijnde weg georiƫnteerd. De agrarische erven zijn gericht op de omliggende gronden. Op de erven is de bebouwing meestal onregelmatig verspreid: met wisselende posities en kaprichting rondom de woning. Een typering die eigen is aan een enkenlandschap.

Naast een onregelmatig opgebouwd cluster van bebouwing draagt de aanwezige beplanting bij aan de ruimtelijke typering van een buurtschap. Langs de wegen zijn veel hoge, opgaande beplantingen aanwezig, het meest in de vorm van rijen zomereiken. Verder zijn veel erven van opgaande beplanting voorzien.

Plangebied

Het plangebied ligt in het zuidelijke deel van het buurtschap en grenst direct aan de enk. Het plangebied ligt tegen de kruising van de Buurtweg en de Einderweg. Richting het westen, vanaf die kruising maakt de Einderweg een bocht. In die bocht staat de bedrijfswoning. Ten zuidoosten daarvan staat de bedrijfsbebouwing: eenvoudige stallen opgetrokken uit metselwerk en golfplaten. Rondom die bebouwing liggen enkele kuilvoerplaten. Voor een groot deel is het erf omzoomd met bomenrijen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1156-onh1_0006.png"

Figuur 6: luchtfoto plangebied