direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Einderweg 11 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1156-onh1

3.1 Historie

Meerveld, waar het plangebied binnen ligt, is een oude nederzetting. Door een gunstige hoogteligging werd hier relatief vroeg, vanaf de 11e eeuw, tot de ontginning van woeste gronden overgegaan. Zo ontstond, doorlopend tot in de 19e eeuw, een relatief fors complex van bouwlanden: een enk. Op de historische kaart van omstreeks 1900 is die enk goed terug te zien. Ook is op die kaart te zien dat er al bebouwing aanwezig was. Wat toen waarschijnlijk nog een onderdeel was van het oude landbouwsysteem dat bij een enk hoort. Naar verloop van tijd is meer bebouwing aan de oostelijke rand van de enk toegevoegd, waardoor hier een buurtschap ontstond.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1156-onh1_0005.jpg"

Figuur 5: uitsnede topografische kaart van omstreeks 1900