direct naar inhoud van 5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Koningstraat 58 en 60
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1147-vas1

5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het gaat hier om een particulier initiatief. Met de initiatiefnemer is een anterieur contract afgesloten. Alle met deze planherziening samenhangende kosten zijn hierin ondergebracht en komen ten laste van de initiatiefnemers. Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden is daarmee verzekerd.